TV

Fællesantennen i A/B Verahus kan kun modtage og fordele gratiskanalerne i digitalt format. Andelshavere / lejere til selv at sørge for eventuel modtagelse af betalingskanaler.
Der opkræves månedligt et beløb sammen med boligafgiften. Det skal dække vedligeholdelse af antenneanlægget.
Bemærk at det ikke er tilladt for beboere at fjerne eller i det hele taget ændre på den stikdåse, som leverer fjernsyn til de enkelte lejligheder.

 

Sker det, at TV signalet forsvinder, f eks ved fejl på antennen, kan man ofte som en nødløsning trække stikket ud af væggen og i den ledning, der fører hen til TV-apparatet, stikke en stump afisoleret ledning.
Ledningsstumpen skal stikkes ind i den inderste del af antennestikket.
Pas på, at den ikke rører den yderste metalkant i stikket.
Den blå ledning, der ses på billedet, er ca 50 cm lang og den ender ude i den blå luft.

På billedet ses antenneudtaget i væggen med isat radioantennenedføring. (Grå ledning med gråt stik)
Bemærk at der ikke må pilles ved antenneudtaget i væggen og der må kun isættes de normale antennestik.