Fællesarealer

Det må være et mål, at vore fællesarealer til enhver tid fremstår så velholdte som muligt. Det kræver, at alle brugere af fællesarealerne bidrager med at bringe deres skrald derhen, hvor det hører hjemme. Ligeledes er det en fælles opgave at holde øjnene åbne og påtale hærværk og lignende. Ikke nødvendigvis direkte, men gerne til bestyrelsen.

 

Vor fælleshave (herunder grillen) er til fri afbenyttelse hele året rundt for andelshavere og deres gæster. Lyset i haven tændes på kontakt ved siden af døren ind til fyrrummet i opgang 47D kælder. Lyset bedes slukket, når det aktuelle arrangement ophører og haven forlades.

Der forefindes toiletter i kælderen under 68 og 66, begge steder med indgang fra bagsiden.

 

Haven kan ikke reserveres til afholdelse af private fester.

 

Det er i henhold til husordenen i perioden maj – september inklusive ikke tilladt at medbringe hunde eller husdyr i øvrigt i fælleshaven. I vinterhalvåret fra oktober til april inklusive, er det tilladt for beboere at lufte små hunde i fælleshaven under forudsætning af at der ikke foregår andre aktiviteter i haven. Eventuelle “små uheld” skal straks fjernes.