Ventelister

Generel information

I Verahus er der to ventelister til lejligheder.

På den første står nuværende beboere, som ønsker at flytte til en anden lejlighed.

På den anden står personer uden for Verahus, som er indstillet af nuværende beboere.

Der er ingen venteliste for personer uden tilknytning til Verahus. Hvis man ønsker at købe en lejlighed og ikke står på en venteliste, kan man holde øje med hjemmesiden, hvor lejligheder til salg bliver slået op.

 

Hvordan fungerer notering på ventelister

 • Notering på ventelister kan kun foretages af andelshavere.
 • Noteringen foretages på formularen Ventelistenotering.
 • Bestyrelsen opdaterer ventelisterne.
 • Andelshavere, der har fremlejet deres lejlighed, er suspenderet i forhold til ventelisterne i hele den tid fremlejen løber.
  Andelshaveren kan ikke sælge eller købe en andel, ændre indstilling eller tildeles f.eks. garage, så længe fremlejen løber.
  Personer, der er indstillet af en andelshaver, som har fremlejet deres lejlighed, kan dog benytte sig af deres plads på ventelisten, såfremt alle andre betingelser er til stede.
 • Retten til notering på ventelisterne starter for en ny andelshaver på datoen for overtagelsen af andelen, ligesom alle opskrivelser slettes for den tidligere andelshaver med virkning fra samme dato.

 

Vedrørende indstilling af personer

 • En andelshaver kan udskifte sin indstillede person 3 gange.
  Herefter ryger man bagerst i køen.
 • Indstilling af personer på ventelisten kan ikke ændres, så den gælder for andele, der allerede er sat til salg, men kun for fremtidige salg af andele.

 

Vedrørende garager

 • For at kunne få ret til at leje en garage skal man – udover at være andelshaver – have et indregistreret motorkøretøj.
 • Garagen er en privat parkeringsplads til andelshaverens indregistrerede motorkøretøj og skal benyttes som sådan.
 • Retten til at leje en garage bortfalder en måned efter afskaffelsen af ens indregistrerede motorkøretøj. Dog kan man få lov at beholde garagen, hvis man aktivt er i gang med at anskaffe sig et nyt indregistreret motorkøretøj.
 • Ønsker man mere end én garage, skal man have mere end et indregistreret motorkøretøj.
 • Garage nr. 2 lejer man for et år ad gangen, hvorefter den kan opsiges med en måneds varsel, hvis andre på ventelisten uden garage ønsker at leje en garage og i øvrigt opfylder reglerne herfor.
 • Når en garage bliver ledig, tilbydes denne til personer på venteliste i følgende rækkefølge:
  1. ventelisten for personer, som ønsker en anden garage
  2. ventelisten for personer, som ønsker at få en garage
  3. ventelisten for personer, som ønsker en ekstra garage