Pulterrum

Foreningen råder over en del lofts- og kælderrum, som ikke længere tjener deres oprindelige formål. Det kan være gamle vaskerum eller rum, som har været tilknyttet nu nedlagte forretninger. Rummene er af forskellig størrelse og de udlejes til andelshaverne efter “Først til mølle” princippet.

Ønsker man at leje et pulterrum i foreningen, kan man benytte formularen Ventelistenotering.

Pulterrummene er separate lejemål og kan ikke videregives ved salg af andel.

En lejer af et pulterrum kan opsiges med kort varsel, hvis foreningen igen ønsker at råde over det pågældende rum. En sådan opsigelse vil medføre, at et andet ledigt rum tilbydes den opsagte lejer eller hvis der ikke er ledige rum, at den opsagte opføres som nummer 1 på ventelisten.