Varmeråd

Udluftning

Hold normalt alle vinduer lukkede i fyringsperioden, også i soveværelset.

Luft ud 2 til 3 gange i døgnet på følgende måde: Luk alle radiatorventiler og åbn derefter vinduer og døre i ca. 5 minutter.

Luk derefter alle vinduer og døre og stil termostaterne tilbage til den oprindelige indstilling.

Denne udluftningsmetode sikrer, at luften bliver udskiftet, men den er af så kort varighed, at vægge, møbler og andet inventar ikke afkøles nævneværdigt og luft koster næsten ikke noget at varme op.

 

Fugtproblemer

Når temperaturen falder, kan luften indeholde mindre fugt og denne fugt sætter sig altid på kolde flader.

Fugt kan give mug og grønne vægge og det er derfor ikke anbefalelsesværdigt at stille møbler op ad kolde ydervægge.

Dug på indersiden af termoruder kan være tegn på for lidt udluftning.

 

Problem: Det gennemgående rør er varmt, men radiatoren varmer ikke

Der findes forskellige former for fastgørelse af termostatfølere (Den runde del med talinddelingen).

For ældre modellers vedkommende, skal man løsne en lille umbracoskrue på toppen af den sorte krave og for andre og nyere modeller skal man holde fast på følerdelen (den med tallene) og samtidig dreje den inderste krave mod venstre indtil en fjeder i følerdelen giver slip på messingrøret og følerdelen kan trækkes af. Når man har fjernet føleren, kommer en lille stift til syne som det ses på billedet til nedenfor. Denne stift skal kunne bevæge sig ind, når man trykker på den og den skal selv bevæge sig ud igen, når trykket på den fjernes. Sker dette ikke, er den sandsynligvis kalket fast. Masser føleren forsigtigt ind og ud med en finger. Brug f.eks. hovedet på en nøgle til at lægge imellem finger og stift for ikke at skade fingeren.

Det vil være en god ide at kontrollere stiftens bevægelse inden starten på hver fyringssæson.

Når man igen skal montere følerdelen, holder man igen fast i følerdelen med tallene og vrider samtidig kraven mod højre, hvorefter følerdelen kan skubbes på plads.

Bemærk: Der må ikke bruges vold mod termostat og stift. Hvis stiften beskadiges, risikerer man en vedvarende vandstråle ud i rummet og efterfølgende reparation bliver for andelshaverens egen regning.

Bemærk: Radiatorerne skal IKKE udluftes. Udluftning af vores varmesystem sker oppe på loftet. Reparation af eventuelle skader som følge af udluftning af radiatorerne bliver for andelshaverens egen regning.

 

Termostatføleren og varmemåleren må ikke tildækkes

Føleren er normalt indbygget i den runde del med talinddelingen, men den kan også være anbragt et andet sted i rummet og være forbundet med radiatoren med et kabel. Uanset hvilken model, der er tale om, må føleren ikke tildækkes, hvis termostaten skal virke korrekt og det samme gælder varmemåleren, som er placeret midt på radiatoren lidt over midten.

 

Alle rum skal være opvarmede

Dog behøver ikke alle rum at have samme temperatur, f eks stuen 21°C og soveværelse 18°C. Men for stor forskel mellem stuetemperatur og soveværelsestemperatur vil bevirke, at varmen trækker igennem de altid dårligt isolerede skillevægge og utætte døre, og varmen kan ikke holdes i stuen – man begynder at fryse. Hvis vinduet i soveværelset også står åbent, er den helt gal.

 

Må jeg skrue helt ned for termostaten, når jeg er bortrejst om vinteren?

Det er ikke nogen god ide. Man bør ikke stille termostaten lavere end trin 1 således at temperaturen i lejligheden holdes på 12 – 14°C. En lavere temperatur kan skade bygningsdelene og desuden er naboerne med til at betale din varmeregning, da de kolde vægge trækker varme fra deres lejligheder.

 

Må jeg fjerne en radiator, hvis jeg synes, at den kan undværes?

Det er ikke tilladt at nedtage radiatorer. Hele husets varmesystem er et sammenhængende system og hvis man fjerner enkelte radiatorer, skaber man ubalance i varmeforsyningen. Det vil resultere i forhøjede varmegrader i returvandet fra radiatorerne og det vil igen medføre bøde fra forsyningssystemet, som kræver en bestemt øvre grænse for varmen i returvandet.

 

På Boligejernes Videncenters hjemmeside bolius.dk kan man finde flere varmeråd.