Nyheder

26/05 2022 – Opdateret tidsplan for altanprojekt

På siden Nye små altaner er der nu et link til den opdaterede tidsplan. Den kan også ses direkte ved at klikke her.


06/04 2022 – Ny side “Nye små altaner

Der er oprettet en ny side med information om det igangværende altanprojekt. Siden er adgangskodebeskyttet. Siden vil blive opdateret, når der kommer mere information.


04/04 2022 – Nyt galleri ”2022 Nye altaner

Der er tilføjet et nyt galleri med billeder fra den igangværende altanudskiftning. Det vil løbende blive opdateret med nye billeder.


30/03 2022 – Lejlighed til salg

Lejligheden Bogholder Allé 68, st. th. er til salg. Se mere her.


05/03 2022 – Nye altaner

Bestyrelsen holder i næste uge møde med vores byggerådgiver fra administrationen og Balco (altanvirksomhed) vedrørende udskiftningen af de små altaner, som blev godkendt på en tidligere generalforsamling.

Dermed ved vi ikke meget lige nu, men vi vil gerne informere om, at nedrivning af de gamle altaner kan begynde allerede fra uge 14. Dette vil sikkert medføre gener i forhold til parkering.

Efter mødet vil vi naturligvis komme med mere information.


29/01 2022 – Lejlighed til salg

Lejligheden Bogholder Allé 68, st. th. er til salg. Se mere her.


16/01 2022 – Garage til leje

Garage T5 (en af de små trægarager) er blevet ledig og kan lejes af en andelshaver. Hvis du er interesseret, kan du henvende dig til bestyrelsen.


08/01 2022 – Vandskade

Julen kom med en meget alvorlig vandskade i Jydeholmen 47 C i hele højre side af opgangen.

Fejlen er fundet og udbedret, men vandskaden er fra 3. sal og ned til kælderen og nogle beboere skal genhuses, da vægge, lofter og gulve skal affugtes og renoveres.

Bestyrelsen har givet lov til, at to beboere, som skal rydde deres kælderrum i forbindelse med renoveringen, kan benytte barnevognsrummet til opbevaring, indtil loftet i kælderen er affugtet og renoveret.

Barnevognene står derfor nu i cykelkælderen nede under opgang B og bestyrelsen beder beboerne sikre, at døren altid lukkes, efter de har taget deres cykel ud. Hvis nogen mener, at det er for usikkert for deres barnevogn, så tillader bestyrelsen i en kortere periode at barnevogne stilles i kælderopgange og kan låses der.

Bestyrelsen tager ikke ansvar for bortkomne barnevogne, da vi vurderer, at de er lige så sikkert låst inde som cykler.

Tiptop ejendomsservice informeres ligeledes, da de bruger kælderen i forbindelse med tømning af affaldscontainere.

Lige nu kender vi ikke tidshorisonten.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen/Peter


22/11 2021 – Lejlighed til salg

Lejligheden Bogholder Allé 66, st. tv. er til salg. Se mere her.


25/08 2021 – Projekt udjævning

Corona-tider og sommerferie har gjort, at udjævningsprojektet har været på standby.
De kommende uger inden den ordinære generalforsamling følger en proces.
Først opmåling af udvalgte lejligheder, hvor regler og love om opmåling af arealer ift. BBR holdes.
Bestyrelsen vil kontakte ejere af de pågældende lejligheder.
Derefter skal advokaten som tidligere har beskrevet de gælder regler og arbejdsproces for en udjævning, igen i gang. Denne gang hvorledes selve udjævningen kan/bør forløbe.
Det samlede materiale skal sendes ud til andelshaverne i mere end 8 dage før generalforsamlingen, så den enkelte på et ordentligt og informeret grundlag kan tage stilling til selve udjævningen.


04/07 2021 – Trykforøgeranlæg

Vi har nu fået installeret vores trykforøgeranlæg i kælderen under Bogholder Allé 66. Anlægget giver os en længe ønsket forbedring af vandtrykket.


31/03 2021 – Lejlighed til salg

Lejligheden Bogholder Allé 66, st. th. er til salg. Se mere her.


31/03 2021 – Lejlighed til salg

Lejligheden Jydeholmen 47E, 1. tv. er til salg. Se mere her.


16/03 2021 – Fibernet

Der er kommet en ny underside med information om fibernet. Se mere her.


09/03 2021 – Lejlighed til salg

Lejligheden Jydeholmen 47C, 1. th. er til salg. Se mere her.


09/03 2021 – Lejlighed til salg

Lejligheden Bogholder Allé 68, st. th. er til salg. Se mere her.


03/03 2021 – Vandrørsprojekt

Der er kommet en ny underside med information om vandrørsprojektet. Se mere her. Siden vil blive opdateret, hvis der kommer yderligere information.


09/02 2021 – Lejlighed til salg

Lejligheden Bogholder Allé 66, 2. tv. er til salg. Se mere her.


30/01 2021 – Ny lejer i Bogholder Allé 66, kld. tv.

Den 1. februar kan vi byde velkommen til en ny lejer i Bogholder Allé 66, kld. tv. Det drejer sig om den spændende virksomhed Eco Bikes, som er specialister i at renovere cykler, samt at ombygge skrotcykler til elcykler og udleje disse.


16/01 2021 – Hundeluftning

Bestyrelsen vil gerne præcisere reglerne for hundeluftning på foreningens arealer.

Det er tilladt at lufte hund på vores arealer under forudsætning af, at man fjerner eventuelle efterladenskaber. Skiltene i græsset i passagen er sat op for at begrænse problemer med udefrakommende hunde, der besørger på vores arealer. Med hensyn til fælleshaven gælder reglerne i § 12.1.07 i vores husorden:

Det er i perioden maj – september inklusive ikke tilladt at medbringe hunde eller husdyr i øvrigt i fælleshaven. I vinterhalvåret, fra oktober til april inklusive, er det tilladt for beboere at lufte små hunde i fælleshaven under forudsætning af, at der ikke foregår andre aktiviteter i haven. Eventuelle efterladenskaber skal straks fjernes.


07/12 2020 – Lejlighed til salg – genopslag

Lejligheden Jydeholmen 47E, 3. tv. er til salg. Se mere her.


24/11 2020 – Lejlighed til salg

Lejligheden Jydeholmen 47E, 3. tv. er til salg. Se mere her.


24/11 2020 – Lejlighed til salg

Lejligheden Bogholder Allé 68, 2. tv. er til salg. Se mere her.


05/11 2020 – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at der pr. 4. november 2020 er indkaldt til ordinær generalforsamling.

Indkaldelsen er sendt digitalt til alle andelshavere gennem Arcomus dokumentsystem pr. mail (undtagen enkelte, der har fået den tildelt i deres postkasse).

Login til Arcomus er tilsendt alle andelshavere pr. mail fra administrator Nicolai Giødesen i september.

Indkaldelsen består af 5 separate mails, der hhv. indeholder link til:

– Selve indkaldelsen til generalforsamlingen 19. november 2020

– Årsrapport

– Budgetudkast

– Forslag – Fibernet inkl. tilbud

– Fuldmagt skabelon 2020

Når man logger ind på Arcomus, ligger ovenstående samlet under fanen “dokumenter”.

Såfremt man ikke har modtaget indkaldelsen, mangler dele heraf eller mangler login, bedes man kontakte administrator pr. mail.

Bemærk at indkaldelsen kan være havnet i spammappen.

Ønsker man en printet version af indkaldelsen, og har man ikke selv mulighed for at printe, kan man kontakte bestyrelsen pr. mail.

Bestyrelsen skal gøre opmærksom på de særlige tiltag i forbindelse med Covid-19, der fremgår af indkaldelsen.


22/10 2020 – Foreningen har brug for en hjælpende hånd til håndtering af skraldespande

Kunne du tænkte dig at tjene til fredagshyggen eller bare give en hjælpende hånd i foreningen?

Foreningen har brug for en stabil person, der kan hjælpe med at sætte vores skraldespande tilbage på plads, når de er blevet tømt.

Omfanget af opgaven:

 • Skraldespandene skal stilles tilbage hhv. hver mandag og torsdag eftermiddag.
 • Tidsforbruget er ca. 20 min. pr. gang.
 • Foreningen betaler gerne et passende beløb for udførelsen af opgaven.

Ved interesse kan henvendelse ske til bestyrelsen på mail.


14/10 2020 – Lejlighed til salg

Lejligheden Jydeholmen 47C, st. tv. er til salg. Se mere her.


30/09 2020 – Bestyrelsen har brug for nye kræfter!

Kære beboere

I forbindelse med vores ordinære generalforsamling i november kan vi allerede nu oplyse, at der vil være flere ledige pladser i bestyrelsen. Vi vil derfor opfordre alle, nye som gamle beboere, til allerede nu at overveje, om I kunne være interesserede i at være en del af A/B Verahus’ bestyrelse.

Vi håber, at I har lyst til at være en del af at holde vores gode andelsforening i gang!

Til de interesserede:

Bestyrelsens arbejde i A/B Verahus indeholder mange forskelligartede opgaver. Som eksempler kan nævnes:

 • Vurdering/salg af lejligheder.
 • Styring af projekter, som f.eks. det kommende VVS-arbejde og altanudskiftningen.
 • Styring af foreningens budget.
 • Almen vedligeholdelse, herunder arrangering af den årlige havedag og andre frivillige projekter.

Bestyrelsesmøder afholdes én gang om måneden.

Hvis man gerne vil høre mere, kan man kontakte bestyrelsen på vores mail.


24/09 2020 – Udskiftning af altansideinddækninger

Så er tiden kommet til at udskifte vores altansideinddækninger. Det kommer til at foregå i weekenden

3. – 4. oktober

Vi skal igennem lejligheden for at komme ud på altanen. Hvis du ikke er hjemme hele weekenden, bedes du derfor sende en mail til bestyrelsen eller lægge en seddel i postkassen i Jydeholmen 43 med information om, hvornår du IKKE er hjemme. Så kan vi få det passet ind i planlægningen.

Du/I bedes venligst sørge for, at der er ryddet på altanen, så vi kan komme til. Det vil ydermere være en stor hjælp, hvis du/I sørger for at fjerne de gamle altansideinddækninger, inklusiv rammerne, inden vi kommer.

De nye sideinddækninger vil blive stillet foran hoveddørene til de enkelte lejligheder. Du/I er selvfølgelig velkomne til at hjælpe os og sætte dem ud på altanen.


09/09 2020 – Lejlighed til salg

Lejligheden Jydeholmen 47A, 1. th. er til salg. Se mere her.


06/09 2020 – Lukke og åbne for vandet

På grund af vores skrøbelige installationer må ingen andre end vores hus VVS’er (Bentsen VVS) lukke og åbne for vandet før de sidste stigestrenge er skiftet. Det skyldes, at der skal være et stående beredskab i tilfælde af, at f.eks. en ventil ikke vil lukke eller springer læk.


21/07 2020 – Lejlighed til salg

Lejligheden Jydeholmen 47C, 2. th. er til salg. Se mere her.


18/07 2020 – Webformularer

Der er nu kommet webformularer på hjemmesiden i stedet for de fleste af de tidligere blanketter i Word- og pdf-format. Dette vil gøre processen med ansøgninger og lignende meget simplere. Formularerne ligger under menupunktet Formularer.


16/06 2020 – Lejlighed til salg

Lejligheden Jydeholmen 43, 2. tv. er til salg. Se mere her.


25/05 2020 – Cykeloprydning i uge 23 (2.-7. juni)

Der vil i løbet af ugen blive sat tape rundt om baghjul/bagskærm på samtlige cykler på andelsboligforeningens matrikler (kælderrum, portåbninger, gård, fortov, mm.).

Tapen på cyklen skal fjernes, hvis den er i brug/vil beholdes, INDEN søndag den 5. juli 2020.

Cykler, hvor tapen ikke er fjernet den 5. juli, betragtes som efterladte og bliver i første omgang sat ind i aflukket bag garagerne ud mod Bogholder Allé, hvor de vil stå i minimum 2 uger. Herefter bliver cyklerne hentet af Københavns Politi.

Bemærk at ovenstående også gælder for cykler med påsatte skilte/sedler fra tidligere cykeloprydninger.

21/05 2020 – Fælleshaven

Solen skinner og mange ønsker at bruge fælleshaven.
Det er dejligt, nu hvor haven er blevet gjort sommerklar.
Der har dog de seneste uger været lidt udfordringer i brugen af fælleshaven, og bestyrelsen ønsker hverken at rydde op efter andre eller jævnligt at komme med anmærkninger.
Derfor en opfordring til god pli, når haven bruges.
Haven er for alle … børn (små som store), unge og voksne.
Behandl ting ordentligt … undgå at gå på borde og bænke.
Ryd op samme dag efter brug … undgå grill, flasker og cigaretskod som flyder.
Brug toiletter i kælderen, Bogholder Allé 66 og 68 … undgå at bruge fællesområderne og naboernes grund.
Respekter at haven er for alle … på samme tid og dagen efter.
Grill er med el, kul eller gas.
God sommer!


14/05 2020 – Slutaflæsning af varmefordelingsmålere

I forbindelse med slutaflæsning af varmefordelingsmålere har ISTA uden at orientere bestyrelsen sat sedler op på vores opgangsdøre angående aflæsning på fredag. ISTA siger, at vores målere er så gamle, at de ikke længere kan aflæses udefra, og det må vi tage til efterretning.
ISTA kommer og aflæser målere af to omgange, så hvis andelshavere er utrygge ved at få nogen inden for døren på fredag, så skal de blot sætte en seddel på døren om det.
ISTA har lavet særlige retningslinjer for aflæsning i private hjem, og de kan læses her:
Derudover er der mulighed for, at vi kan selvaflæse målere. Bliver dette aktuelt i nogle lejligheder, så skal aflæsningen ske sammen med et bestyrelsesmedlem, så vi undgår unødvendige tvister i forhold til fordelingen bagefter.

Senere vil vores nye leverandør opsætte nye målere og vil i den forbindelse pille de gamle ned. Derom vil vi informere, når vi når dertil.


01/05 2020 – Lejlighed til salg – Jydeholmen 47A, 1. tv.

Lejligheden Jydeholmen 47A, 1. tv. er til salg. Se mere her.


29/04 2020 – Depotrum til leje

Alle de ledige depotrum er nu udlejet.


26/04 2020 – Depotrum til leje

Foreningen har i øjeblikket tre ledige depotrum til leje. Rummene er ikke låste, så det er muligt at besigtige dem.

 

Depotrum 55, som ligger på loftet over 47E.

 

Depotrum 85, som ligger i kælderen under 47C, i samme side som viceværtkontoret, ud mod parkeringspladsen.

 

Depotrum 86, som ligger i kælderen under 47C, i samme side som viceværtkontoret, ud mod parkeringspladsen.

 

Lejen for et depotrum er 200 kroner om måneden.

Kunne du tænke dig at leje et depotrum, så send en mail til bestyrelsen med angivelse af, hvilket rum du ønsker at leje. Det er først til mølle.


23/04 2020 – Lejlighed til salg – Bogholder Allé 68, st. tv.

Lejligheden Bogholder Allé 68, st. tv. er til salg. Se mere her.


29/03 2020 – Haven

Der er i den forløbne uge sket en hel del i haven. Jorden under den gamle pergola var meget dårlig og fyldt med sten, og desuden var der en lang række mere eller mindre nedgravede fliser. Alt dette er nu fjernet sammen med den gamle bålplads, der ikke længere blev brugt, og der er lagt fint nyt rullegræs i stedet. Området er markeret med snor, da det er følsomt i starten. Respektér venligst snoren og undgå at træde i det nye græs.

Derudover er der også ryddet op og spredt fint nyt perlegrus under halvtaget.

Endelig er der lavet en fin indgang med perlegrus i stedet for græs.


29/03 2020 – Trappevask

I forbindelse med coronaepidemien er der enkelte ændringer i vores trappevask. I stedet for at vaske under måtterne eller andre mindre synlige steder vil rengøringen i den kommende tid desinficere dørhåndtag på gadedørene og dørtelefoner med sæbe.


29/03 2020 – Varmeforbrug

Verahus har sat intet mindre end to rekorder:

For første gang siden vi fik fjernvarme, har vi brugt mindre end 500 MWh på et år. Forbruget var på 479 MWh fra 02/03 2019 til 01/03 2020, hvilket er en reduktion på 6,4 % i forhold til 512 MWh sidste år. Til sammenligning kan siges, at de sidste fem år uden varmemålere (2003 til 2008) var gennemsnitsforbruget 830 MWh.

Den anden rekord er, at strafafgiften for manglende afkøling er den mindste nogensinde, faktisk er der slet ikke nogen, hvilket aldrig er sket før. Alene på den konto betalte vi 18.000 sidste år.


28/03 2020 –Fjernsynsmodtagelse

Lukningen af DVB-T sendesignalet er udskudt til den 2. juni.


16/03 2020 – Fjernsynsmodtagelse

Den 31. marts lukkes der ned for det hidtidige DVB-T sendesignal, som vi modtager her i foreningen. I stedet vil fjernsynssignalet fremover blive sendt i DVB-T2 formatet.

Rent praktisk betyder det, at en del gamle fjernsyn ikke længere kan modtage signalet fra vores fællesantenne.

Du kan allerede nu kontrollere dit fjernsyn ved at gå ind på kanal 88. Hvis der her står en tekst, der starter med ”Det virker!”, vil du også kunne modtage fjernsynssignalet efter den 31. marts. Hvis der er sort skærm, vil du ikke kunne modtage signalet. For igen at kunne modtage signalet skal du enten købe en DVB-T2 tunerboks eller et nyt fjernsyn.

Bemærk også, at der skete en kanalomlægning i starten af marts. Hvis du på nuværende tidspunkt ikke kan se DR1, vil du heller ikke kunne se testkanalen 88, før du har lavet en kanalsøgning.

Under alle omstændigheder skal du lave en ny kanalsøgning den 31. marts.

Se eventuelt mere på hjemmesiden sortsignal.dk.


03/03 2020 – Lejlighed til salg – Jydeholmen 47E, 2. th.

Lejligheden Jydeholmen 47E, 2. th. er til salg. Se mere her.


29/02 2020 – Garager til leje 2

De to ledige garager er nu udlejet.


22/02 2020 – Garager til leje

Det har ikke kunnet undgå bestyrelsens opmærksomhed, at der ofte i den seneste tid har været fyldt godt op med biler på vores parkeringsplads.

I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi har to tomme garager klar til udlejning. Det drejer sig om:

 • Trægaragen nærmest Rododendronbedet (til 234,09 kr. pr. måned)

og

 • Den midterste murstensgarage – nr. 5 (til 286,11 kr. pr. måned)

Førstnævnte er klar til udlejning, mens der i sidstnævnte er nogle murreparationer, som skal laves, før den kan udlejes. Arbejdet er sat i gang.

Kunne du tænke dig at leje en garage til din bil/motorcykel, så send en mail til bestyrelsen. Det er først til mølle.


12/01 2020 – Nærmeste hjertestarter

Den nærmeste hjertestarter i forhold til Verahus findes ved Hyltebjerg Kirke, se mere her.


18/12 2019 – Information – ÆNDRING AF PARKERING MELLEM DEN 22.12.2019 og 5.1.2020

Vi beskærer vores træer foran opgangene Jydeholmen 47 A-E, bagved garagerne og i fælleshaven. Beskæring er nødvendig, da vi ikke kan garantere, at de holder til en vinterstorm, og vi ikke ønsker unødvendige skader.

For at undgå skader på biler i perioden, er det besluttet at parkering foran Jydeholmen A-E ændres. Alle bilejere opfordres til, senest fra den 22.12.2019, at parkere på opgangssiden af Jydeholmen 47.

Desuden afspærres to parkeringspladser bag ved garagerne for at samle grenene til afhentning. Afhentning er planlagt i uge 2.

Den midlertidige parkering sker stadig på asfalten, bare i den modsatte side, se kortet nedenfor.

Vi beklager de gener, som dette måtte medføre.

Henvendelse eller spørgsmål rettes til bestyrelsens mail.


08/12 2019 – Nyt fra bestyrelsen

Kære Verahus.

Bestyrelsen er, efter et langt bestyrelsesmøde torsdag aften, kommet frem til en konstituering. Kim påtager sig opgaven som formand for Verahus. I øvrigt fremgår konstitueringen af siden “Bestyrelsen” under “Interne sider” . Det er målet at gøre bestyrelsen så flad som muligt, så opgaverne bliver fordelt på en, med den valgte besætning, fornuftig måde. Da bestyrelsen ikke ønsker at blive forstyrret unødigt i forbindelse med varetagelse af bestyrelses- / formands-opgaver, har bestyrelsen besluttet, at kontakt til bestyrelsen sker via foreningens mailadresse, eller hvis dette ikke er muligt, via postkassen i Jydeholmen 43.

På generalforsamlingen den 7. november var der opstået den specielle situation, at alle var på valg. Dette er uhensigtsmæssigt i forhold til en vis kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Derfor har bestyrelsen med følgende logik lagt sig fast på følgende:

Allan og Peter har været valgt for 2 år lige siden de indtrådte i bestyrelsen og forsætter sådan. Gunnar blev valgt for to år og siden forlænget med et år og ville under normale omstændigheder have 1 år tilbage. Derfor gælder udnævnelsen af Kim som formand i 1 år. Herudover er bestyrelsen kommet frem til at Vera er valgt for 2 år og Irene er valgt for 1 år. Således er den almindelige valgsekvens genoprettet.

Indtil bestyrelsen har fundet sig til rette i opgavefordelingen håber vi, at foreningens andelshavere udviser en vis tålmodighed med det hold, der er valgt. I må for den sags skyld meget gerne fortsætte med tålmodigheden bagefter 😉

På generalforsamlingen den 7. november blev der nedsat en del af en arbejdsgruppe til at arbejde med den interne fordeling af boligafgifter og andelsbeviser. De sidste to medlemmer af denne gruppe er af bestyrelsen udpeget til at være Vera og Kim. Således er gruppen, så godt som muligt, sammensat med deltagere fra foreningens forskellige lejligheder. Gruppen vil træde sammen første gang i starten af det nye år.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår – Bestyrelsen


25/11 2019 – Lejlighed til salg – Jydeholmen 47D, 1. tv.

Lejligheden Jydeholmen 47D, 1. tv. er til salg. Se mere her.


09/11 2019 – Lejlighed til salg – Jydeholmen 47D, 3. tv.

Lejligheden Jydeholmen 47D, 3. tv. er til salg. Se mere her.


09/11 2019 – Ny VVS-operatør

Bestyrelsen har i forbindelse med ombygninger i varmecentralen indgået en serviceaftale med Bentsen VVS. Bestyrelsen ønsker derfor, af praktiske grunde, at lade Bentsen VVS være foreningens faste VVS-operatør og altså dem vi henviser til, når der skal laves VVS-syn og andre opgaver andelshaverne måtte have.


27/10 2019 – Sideinddækninger på altanerne

På den kommende generalforsamling skal vi stemme om, hvorvidt sideinddækningerne på altanerne skal udskiftes, og i så tilfælde til hvilken type. De tre forslag er nummererede og kan se på altanerne på 47B, st. tv., 47C, st. th. og 47C, st. tv. Bestyrelsen vil gerne opfordre andelshaverne til at studere forslagene inden generalforsamlingen.


27/10 2019 – Radiator der ikke varmer

Har du en radiator, der ikke varmer, selv om der er varme på røret, så kan det være, at ventilen trænger til motion. Se her, hvordan det gøres.


22/10 2019 – Lejlighed til salg – Jydeholmen 47B, st. th.

Lejligheden Jydeholmen 47B, st. th. er til salg. Se mere her.


13/10 2019 – Facebook

Vores forening har en gruppe på Facebook. Den kan findes ved at søge på “Andelsboligforeningen Verahus”.

Det er en uformel gruppe, der kan benyttes fra alt til “hvem har en kop sukker?”, nogle der vil grille sammen i gården?, impulsivt fællesarbejde, petanque-udfordringer, eller måske nogen der mangler en hjælpende hånd, og ikke mindst muligheden for at lære hinanden bedre at kende.

Gruppen er kun for beboere i foreningen.

Gruppen er ikke underlagt bestyrelsen, selvom der måtte være bestyrelsesmedlemmer i gruppen. Den kan altså ikke benyttes til officielle henvendelser til bestyrelsen, som f.eks. hvis man ønsker at blive skrevet op til en garage eller lignende. Disse henvendelser skal ske via foreningens egentlige e-mailadresse som fremgår af hjemmesiden på undersiden Bestyrelsen.


05/10 2019 – Lejlighed til salg – Jydeholmen 47D, 1. th.

Lejligheden Jydeholmen 47D, 1. th. er til salg. Se mere her.


25/09 2019 – Røgalarmer

Bestyrelsen anbefaler, at alle beboere installerer en eller flere røgalarmer i deres lejlighed af hensyn til både egen og de øvrige beboeres sikkerhed.


23/09 2019 – Lejlighed til salg – Jydeholmen 45, 3. th.

Lejligheden Jydeholmen 45, 3. th. er til salg. Se mere her.


17/09 2019 – Ekstraordinær generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling onsdag den 25. september 2019 kl. 19:00 i andelsforeningens beboerlokale, Jydeholmen 43, kld. tv.

Dagsordenen er omdelt.


05/09 2019 – Vandforsyning

Det er konstateret, at vores forsyningsledning til vand fra HOFOR er i rigtig dårlig stand. Derfor er en udskiftning ganske påkrævet. Dette arbejde vil blive påbegyndt på mandag d. 9. september og medfører, at en del af fortovet foran Bogholder Allé 66 bliver gravet op. Det vides endnu ikke, hvor meget det er nødvendigt at grave, da røret hen til vores væg tilhører HOFOR. Er deres rør i lige så dårlig stand bliver der gravet mere, så det hele bliver skiftet samtidig. Det vil være nødvendigt at lukke for vandet under udskiftningen, men det vides endnu ikke hvornår og hvor længe. Der vil blive sat sedler op i forvejen.


27/08 2019 – Valg til bestyrelsen

På den kommende generalforsamling skal der besættes et par ledige pladser i foreningens bestyrelse, herunder skal der ikke mindst vælges en ny formand.

Overvej, om ikke DU vil være med til at præge foreningen og vores fælles hjem.

I de senere år er der gennemført en række store renoveringsprojekter. Der er ikke planlagt nye projekter på nuværende tidspunkt. Det forventes derfor, at bestyrelsen går en arbejdsmæssigt mere stille periode i møde.


24/08 2019 – Vandrørsprojekt

Udskiftningen af vores hovedrør i kældrene forventes at være klar midt i næste uge. Det har vist sig, at vores rørsystem er i langt værre forfatning end både vi og vores rådgivere havde kunne forudse. VVS-folkene har måtte udskifte en del af vores rør nogle steder hvor det ikke var planlagt og rense rust ud af filtre, blandingsbatterier, toiletter og udluftnings-ventiler på loftet. Bestyrelsen kan kun beklage de gener projektet har medført, men der var ikke andre måder at gøre det på og rørenes tilstand gjorde denne udskiftning langt mere påtrængende end vi selv var kommet frem til.


08/08 2019 – Lejlighed til salg – Jydeholmen 45, 2. th.

Lejligheden Jydeholmen 45, 2. th. er til salg. Se mere her.


06/08 2019 – Vores formand holder ferie

Da vores formand holder ferie de næste tre uger, vil det ikke være muligt at komme i telefonisk kontakt med bestyrelsen i denne periode.


06/08 2019 – Maling af opgange

Det er med vilje, at malerprojektet er stoppet igen. Der skulle skæres huller til rør og derefter skal der mures op imellem dem. Det er ikke hensigtsmæssigt at få malet for så at sende murere ind for at lukke hullerne bagefter. Det bedste resultat må nødvendigvis opnås hvis rørsmede og murere bliver færdige først.


03/08 2019 – Dødsfald

En af foreningens mangeårige andelshavere og nuværende bestyrelsesmedlem John Kops Møller sov stille ind natten til tirsdag efter kort tids sygdom. Bestyrelsen deltager i bisættelsen med en buket på foreningens vegne – Ære være hans minde.


21/07 2019 – Varmemålere

I forbindelse med at vores varmemålere passerer de 10 år som batteriet er beregnet til, har bestyrelsen indhentet tilbud fra tre leverandører. MINOL – ISTA – BRUNATA. Tilbuddene ligger omkring 50.000 kr.

Med de problemer, der har været med ISTA, ønsker bestyrelsen ikke at fortsætte med dem, og derfor opsiges de med udgangen af det nuværende varmeregnskab.

De øvrige tilbud fungerer ved hjælp af acces points (dvs. små modtagere placeret forskellige steder på ejendommen, der aflæser målerne løbende). Et sådant system skulle i teorien minimere fejlaflæsninger og gøre det lettere at identificere uvirksomme / defekte målere. Bestyrelsen vil indkalde den valgte operatør til et møde, hvor de principielle problemer, vi havde med ISTA, bliver vendt. Endvidere vil bestyrelsen gennemgå de korrektioner for udsat beliggenhed, der gælder i øjeblikket, sammen med en ny operatør.


18/07 2019 – Hunderegler

Bestyrelsen har besluttet at skærpe reglerne for godkendelse af hund i foreningen. – (Bestyrelsen vil kræve dokumentation for at hunden er registreret i andelshaverens navn, samt at hunden er forsikret sammen med ansøgningen om hundehold). – (Dette er i praksis at følge den gældende hundelov).

I forbindelse med ansøgning om tilladelse til hundehold, vil bestyrelsen kræve dokumentation for at hunden er lovpligtigt forsikret, samt at hunden er registreret i ansøgers navn.

Alle tidligere givne hundetilladelser i foreningen er ikke omfattet af de nye regler, medmindre de ikke overholder den gældende hundelov. Bestyrelsen fremlægger på den ordinære generalforsamling til november forslag om tilføjelse til husordenen, så hundelovens krav er nævnt deri.


18/07 2019 – Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referatet fra sidste uges ekstraordinære generalforsamling er nu tilgængeligt på de interne sider under Generalforsamlinger.


16/07 2019 – TIPTOP Ejendomsservice

Bestyrelsen har indgået en ny aftale med TIPTOP vedr. serviceopgaver i foreningen. Der var efterhånden brug for at tilpasse aftalen til foreningens faktiske behov, så nogle opgaver forbliver uændrede, nogle udgår og et par nye opgaver er tilføjet. Bestyrelsen håber, at den nye aftale løfter niveauet på de områder, der har haltet.


14/07 2019 – Maling af opgange

Efter lang tids stilstand går malerne i gang med at male det nederste i opgangene i morgen.


11/06 2019 – Havedag lørdag den 22. juni 2019 kl. 10:00

Bestyrelsen indkalder hermed til fælles arbejdsdag i haven lørdag den 22. juni kl. 10:00, hvor vi håber at kunne løse så mange af nedenstående opgaver som muligt og måske endda nå det hele.

Den fælles arbejdsdag er en god mulighed for at lære øvrige andelshavere at kende.

Vi mødes i fælleshaven og fordeler opgaverne.

Bestyrelsen sørger for forfriskninger og frokost fra det lokale pizzeria.

 • Maling af nye dele på plankeværk incl. overdækning.
 • Gøre rent i varmekælder og viceværtsrum ( støvsugning ).
 • Fjernelse af delvist nedgravede kantsten, der hvor pergolaen stod.
 • Fjernelse af sten og lignende på jorden, der hvor pergolaen stod.
 • Fjerne rødder fra de planter der engang voksede op af pergolaen.
 • Klipning af hæk.
 • Vaske kældervinduer indendørs, i hvert fald fra fælles arealer.
 • Oprydning af kælder..
 • cykeloprydning.
 • Rengøring af havemøbler og oprydning under halvtaget.
 • Afrensning af tag på skralderum.
 • Fjernelse af de store granitsten, der ligger foran indgangen til haven.

Vel mødt i haven – vi håber på godt vejr og en hyggelig dag.

Skulle der være andelshavere der gerne vil deltage i det frivillige arbejde, men ikke kan på dette tidspunkt kan de henvende sig til bestyrelsen og lægge billet ind på at løse en eller flere af opgaverne.


31/05 2019 – Renovering af plankeværk

Som en del måske har bemærket, så begyndte plankeværket mellem passagen og fælleshaven af hælde faretruende i vinters. Der blev derfor etableret en midlertidig støtte. Denne er nu blevet erstattet af en permanent løsning, idet stolperne er blevet fæstet til metalstolper, der er støbt fast i jorden. Ligeledes er pergolaen, som var i meget dårlig stand, blevet fjernet, og overliggeren på hegnet er skiftet ud. Der er lavet et lille galleri med billeder af det udførte arbejde, se 2019 Renovering af plankeværk.


28/05 2019 – Lejlighed til salg – Jydeholmen 45, 1. th.

Lejligheden Jydeholmen 45, 1. th. er til salg. Se mere her.


03/05 2019 – Lejlighed til salg – Bogholder Allé 68, 3. tv.

Lejligheden Bogholder Allé 68, 3. tv. er til salg. Se mere her.


22/04 2019 – Fælleshaven

Så er der købt forskellige gynger, sandkasse og aktivitets-/legeredskaber. Alt er snart klar til brug.

Der står en trampolin i “barnevognsrummet” i kælderen under 47B. Den må KUN bruges med TILLADELSE AF og UNDER ANSVAR af en voksen. Max. 90 kg. Efter brug SKAL trampolinen stilles tilbage.

Aktivitets-/legeredskaber vil ligge i en aflåst hyndekasse i fælleshaven. Nøglen er den samme som til hoveddørene. Vi opfordrer alle til at rydde op efter brug, så det er pænt i fælles haven, og til at passe på redskaberne.

Sandkassen lukkes efter brug for at undgå katte.

God fornøjelse!

Karin, Kim og Ulla


03/04 2019 – Lejlighed til salg – Bogholder Allé 68, 4. tv.

Lejligheden Bogholder Allé 68, 4. tv. er til salg. Se mere her.


25/03 2019 – Nye cykelstativer

Vi har fået fine nye cykelstativer ud mod Bogholder Allé. Se billeder af de nye stativer i dette galleri.


12/03 2019 – Brug af tørrerum

Det ses desværre jævnligt, at beboere lade deres tøj hænge i tørrerummene længe efter, at det er blevet tørt. Det betyder, at der ikke er plads, når andre beboere kommer ned med tøj til tørring. Bestyrelsen henstiller til, at tøj hentes så snart det er tørt.


03/03 2019 – Nyt galleri “2019 Opgradering af varmtvandsanlæg”

Der er tilføjet et nyt lille galleri med billeder fra udskiftningen af vores varmtvandsbeholder.


22/02 2019 – Ørering fundet

Der er fundet en lille sølvørering lige uden for hoveddøren, Jydeholmen 47B. Hvis du eller en af dine gæster har tabt øreringen, så kan den hentes hos Susanne, Jydeholmen 47B, 2. th. Den udleveres kun mod beskrivelse, så den ikke ender i de forkerte hænder. Hvis Susanne ikke er hjemme kan du lægge en seddel i hendes postkasse med navn, adresse og beskrivelse af øreringen.


16/02 2019 – Storskrald

Det sker desværre ofte, at der bliver stillet ting til storskrald, som ikke hører til der.
Det gælder for eksempel byggeaffald, sanitetsudstyr og lignende. I forbindelse med ombygning er det beboerens eget ansvar at bortskaffe affaldet. Det koster foreningen ekstra at sørge for det.
Det sker også, at der bliver henstillet større mængder af mindre ting, som burde have været sorteret og placeret i de rette containere i stedet. Det er også beboernes eget ansvar at sortere deres affald.

Se mere om storskrald i Københavns Kommune her.


06/01 2019 – Rigtigt Godt Nytår!

Bestyrelsen har set sig nødsaget til at opsætte en midlertidig afstivning af plankeværket ind imod fælleshaven. Vindretningen for blæsevejret forleden var tæt på at lægge det helt ned. Det er bestyrelsens plan, at en fuldstændig og stabil genopretning og renovering af plankeværket sker til april, men indtil da må vi leve med denne uskønne blæsevejrsforsikring.


15/12 2018 – Forberedelse til maling af opgange

Inden malerarbejdet går i gang i en opgang, skal der gøres nogen forberedelser for at lette arbejdet og få et pænere resultatet. Beboerne bedes derfor gøre følgende:

 • Det lille emaljeskilt over døren skal fjernes. Hjælp gerne bestyrelsen ved at fjerne det selv
 • Hvis det gamle ringetryk, der sidder i rammen lige ved siden af døren i den ene side, stadig er i brug, bedes dette markeret tydeligt. Ellers vil det blive fjernet. Hjælp gerne bestyrelsen ved at fjerne det selv
 • Fjern alle skruer, søm og ophængte ting på døren og dørrammen
 • Fjern navneskiltet på døren
 • Fjern også gerne dørspionen og brevindkastet
 • Fjern eventuelle ting, du måtte have “opmagasineret” i opgangen, også i bunden af trappen

Alt dette skal gøres inden malerarbejdet starter i opgangen, markering af ringetryk dog senest to uger før, så bestyrelsen kan nå at fjerne de resterende.


01/12 2018 – Maling af opgange

Det planlagte malerarbejde i opgangene starter mandag den 03/12 i opgang 66.

Efter nytår fortsætter malerarbejdet efter følgende tidsplan:

 • Opgang 68 + 47E udføres i uge 1 – 3 / 2019
 • Opgang 47D + 47C udføres i uge 4 – 6 / 2019
 • Opgang 47B + 47A udføres i uge 7 – 9 / 2019

Yderligere information foretages ved opslag / hjemmeside.


11/11 2018 – Til andelshavere i atelier-lejligheder, Jydeholmen 47

Den foretagne gennemgang af skunkrummene viste, at isoleringen langt fra var anbragt optimalt.

Isoleringen blev lagt på plads, men blev IKKE suppleret i tykkelse, derimod blev der efterisoleret hvor den manglede, – i et tilfælde anvendtes 1/2 pakke isolering.

Det er oplyst, at der er 100 mm isolering lodret og 200 mm vandret i skunkrummene.

Den foreslåede efterisolering i skunken, kan muligvis ikke gennemføres pga. pladsmangel.

Tømreren fremsender forslag til indvendig isolering af skunkvæggen.


08/11 2018 – Forslag til generalforsamlingen

Forslag 1

Hermed forslag til kommende generalforsamling:
Der ansøges om 6.000kr til at renovere gyngestativ og “vippedyr”samt indkøb af tilbehør til “legeområdet”.
Argument: Det var ikke muligt ift. økonomi (og tid) at renovere gyngestativ og “vippedyr” samt færdiggøre “legeområdet”.
Ulla (47C), Karin (47C) og Kim (47B)

Venlige hilsner
Karin
47C

Forslag 2

Efterisolering af skunkrummene:

En nylig gennemgang af skunkrummene i atelier-lejlighederne (Jydeholmen 47) viste, at  den lodrette adskillelse mellem opholdsrum og skunk kun består af et lag brædder med rørvæv og puds samt 100 mm isoleringsmateriale.

Efter gældende anbefalinger om energibesparelse, så er det en utilstrækkelig isoleringstykkelse mellem opholdsrum og skunkrum, da der er ventilationsåbning (minimum 40mm) i tagfoden . Hvis isoleringstykkelsen er mindre end 200mm, så anbefales en efterisolering.

Jeg forslår, at skunken efterisoleres svarende til nutidige anbefalinger om energibesparelse, som minimum er 300 mm på lodrette og vandrette flader.

Fordele: Mindre varmetab, mindre træk, øget værdi.

Kilde: Videnscenter for energibesparelser i bygninger

Venlige hilsner
Karin Spangsberg Kristensen
Jydeholmen 47C 3. tv.


31/10 2018 – Generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamling bliver i 2018 afholdt

torsdag den 15. november kl. 18:30 i beboerlokalet, Jydeholmen 43, kld.

Ny formand

Da vores nuværende formand Gunnar ønsker at træde tilbage, skal vi have valgt en ny formand. Det er en mulighed for få indflydelse og ansvar i forhold til udviklingen i Verahus.

Måske er det noget for dig?

Hvis du ønsker at vide mere om stillingen som formand, kan du kontakte Gunnar på mail eller telefon. Kontaktinformationer står på hjemmesiden under Interne sider/Bestyrelsen.


13/10 2018 – Til andelshavere i atelier-lejligheder (Jydeholmen 47)

Bestyrelsen har besluttet at få efterset isoleringen i skunkrummene. En kontrol har vist, at isoleringen ikke ligger optimalt i en af lejlighederne. De berørte andelshavere vil derfor blive kontaktet af en tømrer for at træffe aftale om dato, tid og adgangsforhold.


11/10 2018 – Lys i opgangene

Lyset i opgangene er blevet justeret. Forhåbentlig er alle de problemer, som vi har haft med lamper, der ikke tænder, blevet elimineret. Ser du et problem, så skriv venligst til bestyrelsen. Som en del af justeringen er lyset nu enten tændt eller helt slukket. Det er altså ikke længere på vågeblus hele natten. Bemærk, at lamperne over postkasserne tænder sammen med udendørsbelysningen, og altså ikke sammen med de andre lamper i opgangene.


02/10-2018 – Lejlighed til salg – Jydeholmen 47E, 2. tv.

Lejligheden Jydeholmen 47E, 2. tv. er til salg. Se mere her.


02/10-2018 – Ledige depotrum

Vi har to ledige nyetablerede depotrum. De har nummer 85 og 86 og de ligger i 47C, kld. tv. Leje af et af rummene koster 300 kroner pr. måned, men man kan også leje begge to for 600 kroner pr. måned. I så tilfælde kan væggen mellem rummene fjernes. Beboere, som er interesserede i at leje et eller begge rum kan henvende sig til bestyrelsen.


18/09-2018 – Ventelister

Information om ventelister er nu samlet under “Ventelister” i menupunktet “Foreningen”.


13/09-2018 – Salg / overdragelse 47D, 2. tv.

Andelen Jydeholmen 47D, 2. tv. overdrages / sælges pr 1. december direkte til nærtstående familiemedlem i overensstemmelse med gældende vedtægter § 13.2.1.


06/09-2018 – Legestativet

Som mange sikkert allerede har set er vores legestativ blevet gennemgribende renoveret hen over sommeren. Dette arbejde er nu færdigt, og der skal lyde en stor tak til de frivillige, som har lagt rigtigt meget arbejde i at få vores tidligere så faldefærdige legestativ til igen at fremstå som nyt.


25/08-2018 – Lejlighed til salg – Jydeholmen 47E, 3. tv.

Lejligheden Jydeholmen 47E, 3. tv. er til salg. Se mere her.


11/08-2018 – Lejlighed til salg – Jydeholmen 45, 1. th.

Lejligheden Jydeholmen 45, 1. th. er til salg. Se mere her.


11/08-2018 – Persondataforordningen

Persondataforordningen har medført følgende større ændringer på hjemmesiden:

 • Der er kommet en nye underside ”Privatlivsbeskyttelsespolitik” under ”Interne sider”
 • Undersiden ”Andelshavere og lejere” er fjernet
 • Ventelisterne er fjernet
 • Undersiden ”Bestyrelsen” er flyttet ind under ”Interne sider”

21/06-2018 – Ledige depotrum

Fra den 01/08 er der to ledige nyetablerede depotrum. De har nummer 85 og 86 og de ligger i 47C, kld. tv. Leje af et af rummene koster 300 kroner pr. måned, men man kan også leje begge to for 600 kroner pr. måned. Der er pt. ikke nogen væg imellem de to rum, men hvis de bliver udlejet hver for sig, vil denne blive etableret. Beboere, som er interesserede i at leje et eller begge rum kan henvende sig til bestyrelsen.


09/06-2018 – Ledig garage

Garage T3 (lille trægarage) er ledig fra 01/07. Beboere, som er interesserede i at leje den, kan henvende sig til bestyrelsen.


08/06-2018 – Trailer ved storskrald

Den trailer, som er placeret ved storskraldspladsen, bedes fjernet snarest.


03/06-2018 – Fuglefodring ikke tilladt

Det er ikke tilladt at lægge mad til fugle på fællesarealerne, da det tiltrækker rotter.


29/05-2018 – Havedag – havefest

Lørdag holder vi igen havedag
Vi ønsker at mødes kl. 10:00 og slutter senest kl. 16:00.
Karin, Kim, Peter og John planlægger opgaverne til havedagen.
Der vil være forplejning med vand og øl, og ca. kl. 13:30 vil der være pizza.

Havefesten
Ca. kl. 18:00 vil vi byde på en velkomst med en forfriskning.
Der vil være helstegt pattegris, men hvis I ønsker noget andet kød, må I selv tage det med.
Tilbehør til grisen bedes I selv tage med, samt det porcelæn I skal bruge. Drikkevarer bedes I også selv medbringe.
En stor tak fra Bestyrelsen for den hjælp I har givet – vi har virkelig nået meget, og hvis vi når i mål på lørdag, så er vi tæt på en komplet have og snart også udendørs aflåst tørreplads ved Bogholder Allé.


21/05-2018 – Brug af kulgrill på altanerne er IKKE tilladt

Med henvisning til generalforsamlingsbeslutningerne i 2016 og 2017, samt vores husorden afsnit 12.1.06  gøres der opmærksom på, at:

Det er ikke tilladt at benytte kulgrill på altanerne. Det er tilladt at benytte en gasgrill med en flaskestørrelse på maksimum 1,5 kg på altanerne. Øvrig brug af grill henvises til fælleshaven.


14/05-2018 – Nyt galleri – 2018 Maling af plankeværk

Der er kommet et nyt galleri med billeder fra malingen af plankeværket. Der er placeret øverst i menupunktet Gallerier, men kan også nås ved at klikke her.


11/05-2018 – Nyt galleri – Forsidebilleder

Der er kommet et nyt billede på forsiden. I den forbindelse er der oprettet et nyt galleri, hvor nuværende og tidligere forsidebilleder kan ses. Det er placeret nederst i menupunktet Gallerier, men kan også nås ved at klikke her.


07/05-2018 – Ekstraordinær generalforsamling – torsdag den 17. maj 2018 kl. 17.30

Emnerne er:
– Orientering om afslutningen af vinduesprojektet.
– Godkendelse af supplerende renoveringsprojekt med resterende arbejder incl. finansiering af nedbringelse af kassekredit.


22/04-2018 – Lejlighed til salg – Jydeholmen 45, 2. th.

Lejligheden Jydeholmen 45, 2. th. er til salg. Se mere her.


21/04-2018 – Ventelister – generel information

Da bestyrelsen jævnligt får forespørgsler fra personer, der gerne vil på vores venteliste, er der kommet en ny underside på hjemmesiden med information om foreningens ventelister. Den kan findes her.


19/04-2018 – Maleweekend 5.-6. maj klokken 10:00

Vores plankeværk omkring haven trænger alvorligt til at blive malet – træet siger Gori. Derfor har bestyrelsen besluttet at afholde en maleweekend.

Kom og deltag i en farverig weekend, hvor din indsats er synligt med det samme og vil pynte i flere år. Der vil være pensler, ruller, maling og forplejning til alle fremmødte.

Dette er en god mulighed for nye andelshavere til at lære andre andelshavere at kende.

 

Havedag 2. juni klokken 10:00

Den 2. juni holdes fælles have- og oprydningsdag hvor der udføres lidt havearbejde, oprydning / rengøring af grillområdet, pudsning af kældervinduer, oprydning på loft- og kældergange samt i alle kroge m.m.m.

Kom frisk og vær med. Der vil blive sørget for forplejning undervejs.

Dette er en god mulighed for nye andelshavere til at lære andre andelshavere at kende.

Sommerfest 2. juni klokken 18:00

Om aftenen den 2. juni tænder vi op i grillen i fælleshaven for at fejre Verahus’ 80 års fødselsdag – lidt forsinket, det var i 2017. Kom og nyd en hyggelig aften sammen med de andre beboere.


08/04-2018 – Poser til bioaffald

Er du løbet tør for poser til bioaffald, kan du bestille nye poser her. Så får du fire ruller poser leveret til din postkasse.


26/03-2018 – Lejlighed til salg – Jydeholmen 47C, 1. tv.

Lejligheden Jydeholmen 47C, 1. tv. er til salg. Se mere her.


17/03-2018 – Rygning i opgangene

Det er blevet observeret, at der nogle steder bliver røget i opgangene. Med henvisning til vores husorden gør bestyrelsen opmærksom på, at rygning i opgangene frabedes.


17/03-2018 – Vinduesprojekt

Vinduesprojektet er ved at være afsluttet. Der mangler dog stadig noget mangeludbedring rundt omkring, så der vil fortsat være håndværkere på ejendommen en gang imellem.

I den forbindelse er vi blevet opmærksomme på, at sålbænkene (skiferpladerne under vinduerne) nogle steder ikke er lagt med fald væk fra vinduet, som det kræves. Hvis det er tilfældet i din lejlighed må du meget gerne give bestyrelsen besked, så vi kan få det udbedret. Mangler der fugning under vinduerne/altandørene, må du også meget gerne give bestyrelsen besked.


28/02-2018 – Tilbagelevering af nøgler – 2

Vinduesprojektet er nu ved at være slut, og det er tid til, at I kan få jeres nøgler igen.

Udlevering af nøgler finder sted i festlokalet – Jydeholmen 43, kld. th. – lørdag den 3. marts mellem kl. 12:15 og 13:00.

Nøgler udleveres mod forevisning af ID.

Det er muligt at give fuldmagt til en anden. Fuldmagten skal indeholde navn på den, der gives fuldmagt til, navn og adresse på den, der afgiver fuldmagten, samt underskrift fra sidstnævnte. Den, der kommer med fuldmagten, skal medbringe ID på sig selv.


24/02-2018 – Tilbagelevering af nøgler

Vinduesprojektet er nu ved at være slut, og det er tid til, at I kan få jeres nøgler igen.

Udlevering af nøgler finder sted i festlokalet – Jydeholmen 43, kld. th. – mandag den 26. februar mellem kl. 17:45 og 18:30.

Nøgler udleveres mod forevisning af ID.

Det er muligt at give fuldmagt til en anden. Fuldmagten skal indeholde navn på den, der gives fuldmagt til, navn og adresse på den, der afgiver fuldmagten, samt underskrift fra sidstnævnte. Den, der kommer med fuldmagten, skal medbringe ID på sig selv.


30/01-2018 – Lejlighed til salg – Jydeholmen 43, 1. th.

Lejligheden Jydeholmen 43, 1. th. er til salg. Se mere her.


10/12-2017 – Ny energiklasse

Vi har fået udarbejdet en ny energirapport, og der er godt nyt. Vores forskellige projekter har båret frugt. Verahus er nu i energiklasse C, hvor den tidligere var i klasse D. Se mere i “Energirapport 2017” ved at klikke her.


3/12-2017 – Kontakt til bestyrelsen

Der er efterhånden gået inflation i andelshavernes ønske om at snakke med bestyrelsesformanden. Dette resulterer i rigtigt mange telefonopkald, både til hverdag og i weekender og både dag og aften.
Bestyrelsen føler det derfor nødvendigt at gøre opmærksom på, at hvervet som formand i A/B Verahus ikke er en fuldtidsstilling med døgnvagt. Telefonen er kun til hastesager, som absolut ikke kan vente (for eksempel et brud på et rør). Alle andre henvendelser bedes foretaget på bestyrelsens mail , som tjekkes ofte. Beskeder kan også lægges i foreningens postkasse i Jydeholmen 43.


4/11-2017 – Velkommen til den nye hjemmeside for A/B Verahus

Hvis du har været inde på verahus.dk før, kan du sikkert se, at siden har fået et helt nyt design. En stor del af informationerne er selvfølgelig de samme, men det hele er omstruktureret og indholdet er gennemgået og om nødvendigt opdateret. Forhåbentlig finder du nemt det, du skal bruge.
Der kan i starten være links og menupunkter, der ikke virker. Der bliver arbejdet på at bringe det på plads hurtigst muligt.


2/11-2017 – Lejlighed til salg – Jydeholmen 47B, 1. tv.

Lejligheden Jydeholmen 47B, 1. tv. er til salg. Se mere her.


1/11-2017 – Generalforsamling og orienteringsmøde om vinduer

Den ordinære generalforsamling holdes i år torsdag den 9. november kl. 18.30.

Inden generalforsamlingen vil der være et orienteringsmøde om de nye vinduer. Det starter kl. 18.00 og slutter ved generalforsamlingens start kl. 18.30.

Begge dele foregår i beboerlokalet, Jydeholmen 43, kld. th.


20/10-2017 – Havegruppen

Der har igen været ansøgt Københavns Kommune om træer. Vi får to kirsebærtræer og fem syrener. Det leveres i november måned. Træer og buske plantes i arealerne overfor altanerne 47A og 47B. Inden da skal der graves mm. Det gøres ved frivilligt arbejde. Bunddække bliver formentligt flis, således at området fra Jydeholmen til Bogholder Allé bliver ens.


20/10-2017 – Varmepumpen

Pumpen skal reguleres, hvorfor nogle andelshavere kan opleve høj varme i lejlighederne.


13/10-2017 – Problemer med låse på nye yderdøre

Bestyrelsen har modtaget en del klager over låsene i de nye yderdøre. De er tilsyneladende vanskelige at få til at virke. Dette skyldes i flg entreprenøren, at der er nye gummilister i falsene, så hvis man trækker døren til sig, mens man drejer nøglen, skulle der ikke være problemer med oplukning. Nøglen kan i øvrigt drejes både højre og venstre om. Dørene lukker for tiden ikke af sig selv, da der mangler at blive installeret dørpumper.


19/9-2017 – Fødselsdag

Som bekendt har der tidligere været planlagt fejring af 80 års dagen for bygningen af Verahus.
Fejringen blev desværre aflyst på grund af dårligt vejr.
Vi kan ikke forvente flere muligheder i år for at afholde grill-arrangementer.
Derfor har bestyrelsen besluttet at udskyde arrangementet til næste forår/sommer, hvor vi samtidig håber, at alle planlagte byggeprojekter er afsluttede.


13/6-2017 – Information angående vinduesudskiftningen

Vigtig information om vinduesudskiftningen er laget i beboernes postkasser, og kan også ses her: Information om vinduesudskiftningen